Te laat voor het klimaat

Vlaams minister van Bedrijventerreinen Joke Schauvliege (CD&V), luidens haar website ook bevoegd voor Milieu en Natuur, is al jaren een trouwe bezoekster van de grote klimaatconferenties. Meestal staat ze achteraf te pruilen. Ze vindt dat er te weinig ambitie is: de aarde warmt maar op en de wereld laat het allemaal gebeuren.

Een tijdje geleden liet ze het volgende optekenen: ‘Ik heb nu de conferenties in Kopenhagen, Cancun en Durban meegemaakt, en ik heb vooral het gevoel dat we rondjes draaien. Misschien moet we ons daar eens over bezinnen: kan het zo wel verder? Zullen we er op deze manier wel geraken?’ De vraag is misschien wat aan de suggestieve kant, maar daarom niet minder pertinent.

Vorige week evalueerde het Europese Milieuagentschap de klimaatvooruitgang in de Europese Unie. De lidstaten spraken af om tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 20 procent te verminderen tegenover 1990. Er moet ook 20 procent energie bespaard worden en 20 procent van de energie hoort uit hernieuwbare bronnen te komen.

In het rapport valt er goed en slecht nieuws te rapen. Om te beginnen met het goede: de Unie zal haar doelstellingen realiseren, vooral omdat sommige landen meer doen dan afgesproken. En ook wel omdat de doelstellingen niet zo bijster ambitieus waren. Het slechte nieuws dan: een viertal landen presteert belabberd, en het onze is erbij.

De uitstoot van broeikasgassen daalt hier onvoldoende en we schieten tekort inzake energiebesparing. De enige doelstelling die België haalt, heeft te maken met hernieuwbare energie. Dat komt omdat de lat voor ons land erg laag ligt: tegen 2020 moet hier maar 13 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen komen. In alle windstreken van dit continent zijn lidstaten te vinden die meer indrukwekkende plannen realiseren.

Joke Schauvliege is dezer dagen natuurlijk druk in de weer met instaan voor bossen, grapjassen terechtwijzen en Bart Schols coachen. Maar het blijft toch spijtig dat uitgerekend het land met een minister van Milieu die na elke klimaattop moppert over het lage ambitieniveau, zelf zo zwak presteert. Misschien moeten we ons daar ook eens over bezinnen, mevrouw de minister: kan het zo wel verder? Zullen we er op deze manier wel geraken?

Het is uiteraard niet alleen een Vlaamse verantwoordelijkheid, ook de federale overheid en de andere gewesten schieten tekort. Dit land is niet goed bezig, met zijn schimmige energiebeleid, zijn bedrijfswagens, zijn files, zijn dalende premies voor woningisolatie, zijn intensieve landbouw, zijn gebrek aan bomen en zijn grote bedrijven die overal een ontsnappingsroute vinden. Vorig weekend werd een akkoord bereikt over de verdeling van de klimaatinspanningen over alle bestuursniveaus. De regeringen wilden dat als een succes verkopen. Maar het akkoord dat er geen blijkt te zijn komt hoe dan ook een jaar of zes te laat. Als de afspraken eerder waren gemaakt, hadden we vandaag misschien niet zo’n treurig figuur geslagen.

Dit land behoort tot de rijkste ter wereld, het gaat prat op zijn creativiteit en zijn vermogen tot innovatie. Als er een plek is die het voortouw kan nemen bij de aanpak van problemen van planetaire omvang, is het deze wel. Vorige maand lanceerden onze ministers van Klimaat bijgevolg een website met foto’s van ijsberen, pinguïns en windmolens bij een ondergaande zon en met een klok die aftelt tot de start van de klimaatconferentie in Parijs, dat alles in twee talen. ‘Klik voor het klimaat’, heet het initiatief. Burgers die vinden dat de wereld meer ambitie moet tonen, worden opgeroepen om te klikken. Het komt meteen ook op Twitter en Facebook – zeg niet dat de uitvinders van ons klimaatbeleid niet mee zijn met de digitale tijd.

Maar als het erop aankomt echte maatregelen te nemen, dan kijken we naar de buitenwereld. Andere landen mogen de grote problemen oplossen, wij zullen wel klikken. Laat de Portugezen en de Litouwers maar investeren in hernieuwbare energie, laat de Denen en de Britten hun emissies maar beperken en laat vooral de Chinezen maar eens een tandje bijsteken. Als klimaatvluchtelingen op de loop gaan omdat hun land onder water loopt, woestijn wordt of op een andere manier verzwolgen raakt, laat de Turken en de Libiërs hen dan maar opvangen. En wij? Wij klikken en bezinnen. Tot daar onze klimaatambitie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s